Høring af Planstrategi 2020

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2020 godkendt forslaget til Avannaata Kommunias nye planstrategi, som nu sendes i offentlig høring.

Planstrategien beskriver mål og visioner for kommunens udvikling, samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Ved at læse planstrategien får du derfor et billede af, hvilken retning kommunen er på vej hen i mod.

Du har mulighed for at læse forslaget til Planstrategi 2020 på kommunens planportal. I perioden 04.11.2020 og frem til 16.12.2020 kan du komme med indsigelser, bemærkninger og kommentarer til planstrategien.

Såfremt du har indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 16.12.2020.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem Planportalens hjemmeside.

Indgiv høringssvar 

Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 387676 eller E-mail hha@avannaata.gl 

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Forslaget kan hentes enten via kommunens hjemmeside www.avannaata.gl via ’knappen’ Planportal med linket http://plania.avannaata.gl/dk/ eller direkte fra Planportalen.

Planstrategi 2020 PDF