7. Bosætning, bymiljøer og gode boliger

FNs Verdensmål - Delmål  Lokale handlinger
9.1
Byg bæredygtig infrastruktur
Vi vil arbejde for at forbedre havne og veje i bygderne, så der bliver bedre forhold for bl.a. forsyning, affaldshåndtering og erhvervsudvikling.
11.1
Byg sikre boliger, der er til at betale
Udviklingsplaner for byer og bygder skal bidrage til at højne boligkvaliteten og skabe flere boliger i byerne.
11.3
Gør byerne bæredygtige og inkluderende
Vi vil udvikle vores bosteder ved at vedligeholde og istandsætte eksisterende bygninger, hvor det er muligt. Nye byggerier skal så vidt muligt opføres i bæredygtige materialer.
11.4
Beskyt verdens kultur- og naturarv
Vi vil arbejde for at den faste kulturarv bevares og vedligeholdes.
11.7
Skab sikre og inkluderende grønne offentlige rum
Vi vil sætte fokus på, at aktivere de forsømte eller tomme rum i byerne fx med legepladser eller mødesteder.