9. Affaldshåndtering og miljø

FNs Verdensmål - Delmål  Lokale handlinger
12.4
Håndter kemikalier og spildprodukter ansvarligt
Med handleplaner for håndtering af affald lokalt i bygderne vil vi nedbringe udledning til luft, vand og jord og dermed fremme et sundere miljø for mennesker og natur i vores bosteder.
12.5
Reducér affaldsmængden betydeligt
Ved at etablere et centralt affalds- og ressourcecenter med kildesortering i Ilulissat medvirker vi til at en større del af affaldsmængden i hovedbyen bliver genanvendt eller genbrugt lokalt.
12.7
Promover bæredygtighed i offentlige indkøb
Vi tager ansvar for vores offentlige indkøb med en grøn indkøbspolitik.
12.8
Udbred forståelse for bæredygtig livsstil
Oplysningskampagnen vil bidrage til at øge borgernes forståelse for affald og miljø. En ændret adfærd vil betyde, at affaldsmængden generelt reduceres, ligesom vi vil gå i dialog med erhvervslivet og oplyse om, hvordan virksomheder kan reducere affaldsmængderne eller håndtere affaldet mere bæredygtigt.
14.1
Reducér forurening af havet
Med lokale handleplaner for håndtering af affald vil vi nedbringe forureningen af havet som følge af affald fra landbaserede aktiviteter