Gennemført planlægning

Siden bekendtgørelsen af Kommuneplan 2017 er der udarbejdet en række tillæg til denne og igangsat arbejde med en række sektorplaner, der skal supplere kommuneplanen.