3. Folkesundhed og trivsel for alle

FNs Verdensmål - Delmål  Lokale handlinger
1.3
Indfør sociale sikkerhedsnet
Vi vil arbejder for flere og bedre væresteder og støttetilbud, som kan beskytte borgere i udsatte positioner.
3.5
Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug
Gennem arbejdet med en ny voksenpolitik vil vi skabe bedre mulighed for forebyggelse og behandling af stof- og alkoholmisbrug.
5.2
Stop al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger
Med flere væresteder og et styrket tværgående samarbejde med politi og sundhedsvæsen, kan vi arbejde for at stoppe vold og overgreb mod piger og kvinder.
11.3
Gør byerne inkluderende og bæredygtige
Vi vil sikre at byerne bliver mere inkluderende, ved at sikre gode ældreboliger og skabe tilgængelighed for gangbesværede.