5. Ansvarlig turismeudvikling

FNs Verdensmål - Delmål  Lokale handlinger
8.9
Støt op om bæredygtig turisme
Vi vil fremme bæredygtig turisme i kommunen og skabe gode rammer for udvikling af turisterhvervet.
9.1
Byg bæredygtig infrastruktur
Vi vil arbejde for at øge tilgængeligheden i hele kommunen, så vi udnytter det fulde potentiale af den kommende atlantlufthavn.
11.4
Beskyt verdens kultur- og naturarv
Vi vil beskytte vores kultur- og naturarv ved at regulere og begrænse antallet af besøgende til særligt sårbare steder.
Ilulissat Isfjord er UNESCO naturarv og skal fortsat beskyttes efter de gældende aftaler.
12.B
Skab bedre værktøjer til at overvåge effekten af bæredygtig turisme
Vi vil sammen med de lokale turistaktører udvælge konkrete målsætninger for arbejdet med bæredygtighed.
17.17
Der skal opfordres til effektive samarbejder
Vi arbejder for at styrke samarbejde og videndeling på tværs af turistaktører, Visit Greenland, DMO’er, kommunen samt borgerne, for på den måde at fremme bæredygtige løsninger til gavn for både lokalsamfund, natur og turister.