10. Klimatilpasning

FNs Verdensmål - Delmål  Lokale handlinger
11.5
Reducer skaderne på grund af naturkatastrofer
Vi udarbejder beredskabsplaner for håndtering af naturkatastrofer, så vi kan reducere omfanget af eventuelle skader.
13.1
Styrk modstandskraften og tilpasningen mod klimarelaterede katastrofer
I planlægningen skal vi fremover tage højde for klimaforandringernes konsekvenser, dvs. vi undgår at bygge på permafrost og i områder med risiko for stormflod.
Vi vil opgradere vores kloaknet, så det fremover kan håndtere større regnmængder, ligesom vi vil opgradere grøfter til at kunne håndtere smeltevand og overfladevand.
13.3
Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer
Kortlægningen af risici for oversvømmelse og erosion udgør et vigtigt fundament for at imødegå klimaforandringerne i den fremtidige planlægning.
Vi bidrager desuden til at understøtte forskning og vidensdeling internationalt bl.a. gennem det nye Isfjordscenter.