8. Adgang til vand og sanitet

FNs Verdensmål - Delmål  Lokale handlinger
3.3
Bekæmp smitsomme sygdomme
Vi vil bekæmpe aids, corona, tuberkulose, hepatitis B og andre sygdomme. Det vil vi gøre ved at forbedre hygiejniske og sanitære forhold i boligerne og på arbejdspladserne i samarbejde med Naalakkersuitsut, Nukissiorfiit, Politiet og andre myndigheder.
6.1
Giv alle adgang til rent drikkevand
Vi vil arbejde på, at borgerne får adgang til rent vand med forskellige løsninger med udgangspunkt i de forskellige forhold, som er i hver enkelt by og bygd samt i det åbne land.
6.2
Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne
Vi vil arbejde på, at der bliver udviklet en arktisk toiletløsning til de byer, bygder og i det åbne land, hvor der er behov for installation af toiletter, og hvor der ikke etableres kloaknet.
6.3
Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre
Vi vil arbejde på, at der sammen med Naalakkersuisut bliver lavet en miljøplan (recipientsplan), så vandkvaliteten styrkes.
Vi vil gennem affaldsplanlægning og dermed påvirkningen på miljøet være med til at forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer.
6.4
Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand
Vi vil i samarbejde med Nukissiortiit arbejde på at sørge for vandforsyning uden vandspild og sikre forsyning af ferskvand. Vi vil gennem samarbejder og information oplyse borgerne om, hvordan der kan spares på vandet.
6.6
Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand
Vi vil gennem planer for drift og vedligehold beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv fjeldområder, vådområder, elve, søer og kilder til drikkevand.
6.B
Støt lokal håndtering af vand og sanitet
Vi vil udvikle modeller til arktiske toiletter, vandforsyning, som er tilpasset byer, bygder og de steder, hvor der er behov for andre løsninger end i de store bysamfund og støtte og styrke, at lokalsamfundene deltager i at forbedre forvaltningen af vand og sanitet.