Planstrategi 2020

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19. februar 2020 godkendt Planstrategi 2020 med beslutning om, at Avannaata Kommunia har fået en ny vision, nye værdier og nye strategiske indsatsområder. Foruden at være et oplæg til revision af Kommuneplanen, er Planstrategi 2020 også et politisk prioriteringsværktøj, som beskriver Kommunalbestyrelses visioner inden for både socialområdet, det tekniske område, økonomi, erhvervsudvikling og læring.

Godkendt Planstrategi 2020 overdrages til den nye kommunalbestyrelse, denne får også overbragt revideret forslag til Avannaata Kommuneplan 2018-2030 med henblik på udarbejdelse af Avannaata Kommuneplan 2021-2033. Efterfølgende skal den nye kommunalbestyrelse selv tage beslutning om den har anderledes ønsker til visioner, andre værdier og anderledes strategi for indsatsområder. Det skal herved oplyses at der til enhver tid kan udarbejdes ny planstrategi alt efter ønsker samt behov og i alle henseende, som kan indeholde bestemte emner og derfor ikke behøver at indeholde overordnede emner.

Sektorarbejdet og planer:
Planstrategien er også grundlaget for arbejdet i de enkelte sektorer. Alle enkelte indsatsområder i sektorarbejdet indeholder håndgribelige mål, og danner udgangspunkt for fremtidige udarbejdelse af kommunens sektorplaner.