4. Gode beskæftigelsesmuligheder

FNs Verdensmål - Delmål  Lokale handlinger
4.4
Giv flere forudsætninger for at få finansiel succes
Gennem opkvalificering af medarbejdere, samt tilbud og kurser til ledige, kan vi øge flere borgeres forudsætninger for at få et arbejde og en stabil indkomst.
8.6
Hjælp flere unge i arbejde, uddannelse og træning
Ved at kortlægge og afklare de unges årsager til ledighed, kan vi opbygge viden og målrette vores indsatser, så flere unge kommer i beskæftigelse.
8.5
Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn
Gennem en fokuseret rekrutterings– og fastholdelsesstrategi kan vi forbedre arbejdsvilkårene i det offentlige og beskæftige flere borgere i kommunen.
17.17
Der skal opfordres til effektive partnerskaber
Vi vil fremme beskæftigelsesmulighederne for langtidsledige og sårbare borgere gennem et styrket samarbejde mellem offentlige og private virksomheder.