Sektorplan for frirum

Sektorplanen skal skabe et sammenhængende overblik over planer og skitsere samfundstendenser med relation til Qasuitsup Kommunias rekreative uderum og aktiviteter, derudover skal planen fungere som et værktøj for beslutningstagere, som sætter rammerne for den fremtidige udvikling inden for området omkring uderum og aktiviteter. Denne sektorplan har til formål at de gode rekreative arealer bevares samt at der skabes grobund for at forbedre og udvikle nye områder i form af fælles arealer til rekreation, aktiviteter samt brugen af den fremtrædende kulturarv.

Denne sektorplan er baseret på kommunalbestyrelsens såvel som borgernes, driftsansvarlige og andre interessenter og aktørers ønsker, målsætninger og visioner for de rekreative uderum i Qaasuitsup Kommunia. Sektorplanen gør.

Sektorplanens hovedfokus er de følgende temaer, som står centrale for de rekreative uderum i kommunens byer og bygder. Disse temaer behandles for alle byens byer og for kommunens bygder. Disse temaer er:

Læring
Motion
Fællesskab
Rekreation

Der skal være fokus på temaerne, for at tilgodese de mange forskelligartede aktiviteter kommunens borgere og besøgende har i de rekreative uderum.

Interessenter
Alle kommunens borgere og erhverv bliver berørt af og har interesse i denne sektorplan. Mange af kommunens borgere bruger på daglig basis de rekreative område i Qaasuitsup Kommunia og det er vigtigt, at sikre disse områder til glæde for borgerne. Dette gælder såvel sommer- som vinteraktiviteter. Samtidig besøger flere og flere turister Qaasuitsup Kommunia, der også benytter de mange gode rekreative områder.

Samtidig fungerer sektorplanen som politisk og administrativt beslutningsværktøj, der skal sikre fælles retning og strategisk prioritering. Denne sektorplan har indflydelse på mange af kommunens ansvarsområder og forvaltninger og fritidsområder. Den vil i fremtiden indgå som et værktøj i planlægningen af byer og bygder.

Sektorplanen er endelige vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 04/07/2017, som planlægningsværktøj til koordinering og prioritering af strategier og indsatser, der løbende skal udmøntes i projekter.

Download sektorplanen her.