Immikkorotortat pillugit pilersaarut nanaminertat sanaartorfunngitsus

Immikkoortortat pillugit pilersaarutip ataqatigiissumik pilersaarutit pillugit ilisimasat ilusilersussavai aammalu inuiaqatigiinni inooriaatsikkut atugaasut Qaasuitsup Kommuniata silami qasuersaarnikkut susassaqartitsiniarnerani attuumassuteqartut qulaajassallugit, tamatuma saniatigut pilersaarut aalajangiisartunut sakkussatut atorneqassaaq, silami qasuersaarfiusinnaasut susassaqartitssiniarnerlu pillugit siunissami qanoq isikkoqarumaarnissaannut sinaakkusiissutaassalluni. Immikkoortortaq pillugu pilersaarutip uuma siunertaraa nunaminertat qasuersaarfiusinnaasut piujuartinnissaat kiisalu piffinnik nutaanik pitsanngorsaanissamut ineriartortitsinissamullu nunaminertanik qasuersaarnermi ataatsimoorunneqarsinnaasunik tunngaviliissalluni, susassaqartitsinermi aammalu nunami maani kulturip atorluarneratigut.

Pilersaarut una kommunalbestyrelsep innuttaasut, ingerlatsinermi akisussaasut aammalu soqutigisallit allat inuussutissarsiutinillu ingerlatallit kissaataat, Qaasuitsup kommuniani silami qasuersaarfissatigut anguniagaat takorluugaallu naapertorlugit toqqammaveqarpoq.

Immikkoortortaq pillugu pilersaarutip pingaarnertut aallukkumasai tulliuttuni taakartorneqartut, kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu qasuersaarfittut qitiulluinnarput. Tamakkua kommunip illoqarfiinut nunaqarfiinullu tamanut suliarineqarput. Aallukkumasallu makkuupput:

  • Ilinniartitaaneq
  • Timersorneq
  • Ataatsimuussuseq
  • Qasuersaarneq

Aallukkusutat pimoorunneqassapput, kommunimi innuttaasut tikeraallu silami qasuersaarnikkut periarfissatigut assigiinngitsunik periarfissaqarnerat isiginiarluarumallugu.

Immikkoortortanut pilersaarusiat akuerisaq kommunalbestyrelsimut ulloq 04/07/2017 ataatsimiinnerani akuersissutigineqarput pilersaarusianut ataqatigiissaarinermi periusissiallu suliniutillu ingerlaavartumik pilersinniakkanut akuliunneqartussat tulleriiaarneqarnerini sakkussatut.

PDF tunngassuteqartumut siunnersuut