Periusissatut pilersaarut 2020

Kommunimi qinigaafup afaata siulliup qaangiutinnginnerani kommunalbestyrelsip kommunimi pineqartumi kommunimut pilersaarusiornermi periusissatut siunnersuutit tamanut ammasumik saqqummiutissavai. Aamma kommunalbestyrelsip pisariaqartutut naleqquttutulluunniit isumaqarfgiguniuk, sukkulluunniit siunnersuummik taamaattumik suliaqarsinnaavoq tamanullu ammasumik saqqummiussisinnaalluni.

Periusissatut pilersaarut 2020 atorlugu kommunimut pilersaarut Avannaata Kommuniata nutartissavaa.

Periusissatut pilersaarutip 2017-ip killifa

Periusissatut pilersaarut 2017 Avannaata Kommuniata pilersaarutaanut 2020 – 2030-mut tunngaviliisuuvoq. Periusissatut pilersaarummi immikkut qitiutinneqartut tassaapput:

  • Kommuni tamakkerlugu takornariaqarnerup ineriartortinneqarnissaanut ukkatarinninnerulerneq
  • Ilulissani mittarfup tallinissaa anguniarlugu kommunilu tamakkerlugu attaveqarnikkut nukittorsaanissaq anguniarlugu attaveqarnerup ineriartortinnissaanut ukkatarinninnerulerneq
  • Ilulissani illoqarfup immikkoortunik nutaanik sanaartornikkut sanaartorneq ineriartortitsinerlu pillugit ukkatarinninnerulerneq
  • Inuussutissarsiortunut nunaminertanik nutaanik pilersitsinikkut inuussutissarsiutigalugulu aalisarnerup nukittorsarneratigut inuussutissarsiuteqartut pillugit ukkatarinninnerulerneq.

Avannaata Kommuniata pilersaarutaa 2021 – 2033

Periusissatut pilersaarut una atorlugu kommunalbestyrelsimit kissaatigineqarpoq:

  • Kommunip pilersaarutaata ukiuni tulliuttuni 12-ni immikkoortunik naleqqussarnera
  • Kommunip pilersaarutaanut tunngaviusus-saniktakorluukkamik, naleqartitanik suliniutinillu periusissanik nutaanik akuersissuteqarnissaq
  • Maannakkut Kommunalbestyrelsip kommunimut pilersaarut naleqqussagaq Kommunalbestyrelsinngortussamut ingerlateqqissinnaassagaa

2020-mittaaq Ilulissat illoqarfttut ineriartortin- nissaanut tunngaviliisumik Avannaata Kom- munita pilersaarutaatigut tunngaviusumik piviusunngortitassaanik Ilulissat illoqarfata ineriartortinnissaanut aaqqissuussaanermut pilersaarut oqallisigineqassaaq.

Periusissatut pilersaarut 2017 aallartin- neqarnerata kingorna inatsisitigut allannguiso- qareerpoq, taamaattumik nunaminertamik atuisarnermut tunngasut nutaanik tunngavis- saqarlutik. Kommunip pilersaarutaani nu- naminertanik agguaasarnermut aalajangersakkat sukumiisumik misissuataarneqassapput nutarter- isoqaratarsinnaallunilu.

Kommunip pilersaarutaa nutartigaq, Kommunip pilersaaruta 2021 – 2033, kommunalbestyrelsip akuersissuteqareernerata kingorna sap. ak. arfneq pingasuni tusarniaassutigineqassaaq, kommunimilu innuttaasut isummersorfgisin- naavaat.

Immikkoortortanut suliat pilersaarusiallu

Periusissatut pilersaarut immikkoortortani ataasiakkaani suliassanut oqallissaarutaavoqtpput.Suliniuteqarfit tamarmik immikkoortortanut sukumiisumik anguniakkanik ilaqartinneqarput taamaalillutillu siunissami kommunip immikkoortortanut pilersaarusiornissaanut tunngaviliilluni.

Kommunip pilersaarutaata naleqqussarneqarnerata ingerlanneqarnera
- tak. Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit
Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq (kapitali
7 §34-36).