1. Stærke lokalsamfund, aktivt medborgerskab og kulturliv

FNs Verdensmål - Delmål  Lokale handlinger
10.2
Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle
Gennem øget oplysning, vil borgerne blive informeret om aktuelle politiske emner.
Vi vil arbejde for at flere borgere stemmer til valgene, gennem oplysningskampagner om demokrati og valgdeltagelse.
11.3
Gør byerne inkluderende og bæredygtige
Vi vil udvikle borgerinddragelsesformatet og sikre en højere grad af inddragelse i den lokale planlægning.
11.4
Beskyt verdens kultur- og naturarv
Vi tager højde for bostedernes forskellige kulturer i planlægningen for byer og bygder, og vi vil understøtte gode faciliteter til kultur- og foreningslivet.
16.7
Beslutninger skal tages på en responsiv, inkluderende og repræsentativ måde
Gennem udvikling af borgerinddragelsesformatet og anvendelse af digitale kommunikationsmidler, skaber vi bedre mulighed for at borgerne kan deltage i den demokratiske dialog og sikrer, at alle dele af samfundet bliver hørt.
12.8
Udbred forståelsen for bæredygtig livsstil
Vi vil lave oplysningskampagner om bæredygtighed og FNs verdensmål, blandt andet gennem oprettelse af en pulje, der støtter borgerdrevne bæredygtighedsinitiativer.