Sammen om en bæredygtig udvikling

Vision

Avannaata Kommunia vil gå bæredygtighedens vej. Derfor har Kommunalbestyrelsen formuleret en ny vision for kommunen, som afspejler den nye retning.

Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan skabe gode vilkår for mennesker og miljø, både nu og i fremtiden. Det betyder blandt andet, at vi må forvalte vores ressourcer med omtanke, så vi kan overdrage jorden i god behold til de kommende generationer. Bæredygtighed handler både om sociale, fysiske, økonomiske samt klima- og miljømæssige områder.

En bæredygtig udvikling er en stor opgave, som kommunen ikke kan løfte alene. Vi må alle sammen bidrage og derfor vil den fremtidige udvikling foregå i et tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv, frivilligsektoren og andre myndigheder. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kommunens nye vision skal være ”Sammen om en bæredygtig udvikling”.

Værdier

Kommunens arbejde vil bygge på fire værdier, som kommunens borgere har været med til at definere. De fire værdier skal være kendetegnende for kommunens fremadrettede arbejde, og være med til at sikre, at kommunen kan realisere sin vision og målsætninger. De fire værdier er:

  • Langsigtet planlægning: Vi vil tænke langsigtet og bæredygtigt med omtanke for fremtidens behov
  • Nytænkning: Vi vil finde nye løsninger tilpasset de lokale behov og udfordringer
  • Kvalitet: Vi vil styrke serviceniveauet og de ansattes fagligheder, så høj kvalitet bliver kendetegnende for kommunens arbejde
  • Ansvarlighed: Vi vil handle ansvarsfuldt og leve op til borgernes forventninger

Strategiske indsatsområder

Visionen skal realiseres gennem en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af 10 strategiske indsatsområder. Indsatsområderne afspejler kommunens aktuelle udfordringer og potentialer og er blevet til på baggrund af fokusgruppeinterviews med kommunens forvaltninger.

Planstrategi 2020 berører 15 ud af 17 verdensmål, men det er især disse seks fremhævede verdensmål, der er relevante for de kommende års planlægning i Avannaata Kommunia.