6. Lokal erhvervsfremme

FNs Verdensmål - Delmål  Lokale handlinger
8.1
Skab bæredygtig økonomisk vækst
Vi har fokus på, at erhvervsfremmende aktiviteter skal bidrage positivt til den lokale økonomi.
8.3
Før en politik, der skaber jobs og lader virksomheder vækste
Vi skaber gode betingelser for at erhvervslivet kan udvikle sig, gennem sikring af attraktive erhvervsarealer.
8.4
Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion
Vi vil understøtte muligheden for, at rest- og spildprodukter i fiskeriet udnyttes bedre.
9.4
Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed
Vi vil understøtte de store erhverv i en mere bæredygtig retning, brug af grønne teknologier, mere miljømæssigt fornuftige løsninger, etc.
14.1
Reducer forurening af havet
Vi vil samarbejde med fiskere og fiskeproducenter om at forhindre forurening af havet.
14.4
Gør fiskeriet bæredygtigt
Vi vil sikre at fiskeriet forvaltes ansvarligt, gennem opdatering af de kommunale vedtægter, så der anvendes bæredygtige fangstmetoder, og så vi undgår overfiskeri.