Statusoversigt for kommuneplantillæg

Siden kommuneplanen blev vedtaget i december 2018 har kommunalbestyrelsen vedtaget en række tillæg til kommuneplanen. Nedenfor ses en oversigt over kommuneplantillæg, der er bekendtgjort som gældende eller igangsat siden vedtagelsen af kommuneplanen.

Bosteder Plannavn Bekendtgjort Plannavn Nr.
UPV 1600-B03 17.04.2019 Erhvervsområde Nordvest 1
ILU 1200-E05  18.06.2019  Sprængstofdepot  2
ILU 1200-C02 20.01.2020  Campusområdet  4
UKK 1505-C01 06.03.2020 Nyt kombihus 5
ILU 1200-C03 11.01.2020 Mathias Storch Skolen 6
NUS     1606-B01 14.08.2019 Havneområde 7
UMM 1500-B01 26.03.2020 Erhvervs- og havneområde 8
ILU  1200-C21 15.01.2020 Sermermiut Aqqutaa 10
UMM   1500-B02  14.01.2020 Ny Læmole 11
ILU 1200-A31 16.02.2018 Mittarfimmut Aqqutaa 17
003-K71 (QNQ)    1700-K71 23.02.2018 Hytte- og sommerhusområde  24
KLQ  1607-A01  29.08.2018  Boligområde Øst 44
UUM 1500-A12 01.02.2018 Ny bebyggelsesplan til boligområde A12  47
ILU 1200-C21 15.01.2020  Sermermiut aqqutaa  48
ILU 1200-C26 13.03.2018  Ny kunstgræs boldbane  54
ILU 1200-A12 22.01.2018 Boliger ved Nammaarfik  55
ILU    1200-A13  22.01.2018 Boliger ved Hafnarfjodur-ip Aqq. 56
ILU  1200-A32  16.02.2018  Boligområde syd for drikkevandssøen  57
ILU  1200-D02  10.04.2018  Hundeområde ved Mathias Storchip Aqqutaa og Sermermiut Aqqutaa 60
ILU   1200-E06  25.10.2018 Ny lufthavn  62
ILU   1200-E04 25.10.2018   Deponering af overskudsjord 64
ILU   1200-E05 18.06.2019  Sprængstofdepot  65
ILU     1200-C27 11.03.2019 Centerområde langs Elisabeth Thomensip Aqq. 67
UMM  1500-C06  13.02.2019  Centerområde ved Nallufimmut  68
ILU   1200-C17 12.02.2019  Ilulissat Bymidte – Kaaleeraq Poulsenip Aqq. 71
ILU     1200-A30 29.03.2019 Boligområde i Ilulissat nord 73
Bosteder Plannavn Offentliggjorte forslag Plannavn Nr.
QET 1707-A01, A02, B01, B02, C01, C02 11.06.2020 Udlægning af nye delområder til bolig, erhverv og centerområde i Qeqertat bygd 3
ILU  1200-B07   27.04.2020  Udvidelse af delområde B07, Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna, Ilulissat 13
ILU  1200-C24  31.08.2020  Centerområde syd for drikkevandssøen, Ilulissat  14
ILU   1200-B04  11.06.2020  Erhvervsområde Ilulissat Nord 15
UPV  1600-D03  25.06.2020  Ny kirkegård i Upernavik 20
UUM  1500-E10 25.06.2020  Ny modtagerstation i Uummannaq 21