Fortætningsplan for Ilulissat

”Fortætningsplan for Ilulissat” er vedtaget.

Avannaata Kommunia har udarbejdet en fortætningsplan. Dette arbejde er lavet på grund af den udvikling Ilulissat gennemgår, og har til formål at skabe muligheder for nye boligområder i den eksisterende by.

”Fortætningsplan for Ilulissat” er offentlig bekendtgjort den 24.06.2024.

Fortætningsplanen kan læses ved at følge dette link: bit.ly/ILU24_06_2024

Plans formål

Planen arbejder med flere forskellige boligtyper, som f.eks. rækkehuse enfamilieshuse og punkthuse. Derudover ses der på, hvordan attraktive centerområder til fx boliger og butikker, kan skabes i byen. Der bliver således set på boligmuligheder i den eksisterende by og tæt på den eksisterende vej, kloak, el og lignende.

Derudover beskriver planen også, hvordan fortætningsmulighederne forholder sig til eksisterende infrastruktur og hundeområder.

Planen er ikke bindende i detaljer, men har i stedet til formål, at opsætte muligheder og visioner for fremtiden, som etapevis kan tages i brug.

 

Kontakt Teknisk Forvaltning/Planafdelingen via dette link: Plan@avannaata.gl.