Akuerineqarpoq Pilersaarusioriaaseq 2020

Ulloq 30. oktobari 2020-mi Avannaata Kommuniata pilersaarummut periusissiaanut nutaamut siunnersuutaa Kommunalbestyrelsip akuerivaa, taannalu maannakkut tamanut ammasumik tusarniaassutaalerpoq.

Pilersaarummut periusissiap kommunip ineriartornissaanut anguniakkat takorluukkallu nassuiarpai, kiisalu qanoq ittumik kommunip pilersaarutaata iluarsaannissaa pillugu aalajangiussinermik imaqarpoq. Taamaattumik pilersaarummut periusissiap atuarneratigut kommunip suup tungaanut ingerlaneranik takusassinneqassaatit.

Pilersaarutitut Periusissiaq 2020-mut siunnersuutip atuarnissaanut kommunip pilersaarutinut nittartagaani periarfissaqarputit. Piffissami 04.11.2020-mit 16.12.2020-p tungaanut pilersaarummut periusissiamut maalaarutinik, oqaatigiumasanik oqaaseqaatinillu saqqummiussisinnaavutit.

Tusarniaassummut akerliliissutissaqaruit, oqaaseqaatissaqaruit imaluunniit allannguutissatut siunnersuutissaqaruit kommunimi kingusinnerpaamik ulloq 16.12.2020-mi tiguneqareersimassapput. Tusarniaassummut akissutit kommunip Pilersaarutinut isaaviatigut toqqaannartumik allallutit nassiutissavat.

Aamma akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmukaassinnaavat imauunniit Kommunimut nassiussinnaavat. Aamma attavigisinnaavatsigut oqarasuaat 387676 imaluunniit E-mail hha@avannaata.gl.

Tamanik peqataatitsereernerup kingorna akerliliissuteqartoqarsimappat, oqaaseqaateqartoqarsimappat allannguutissatulluunniit siunnersuuteqartoqarsimappat kommunalbestyrelsimi oqaluuserineqassapput. 

Siunneruut kommunip nittartagaatigut www.avannaata.gl  ‘toortagaq‘ Pilersaarutinut isaavik toorlugu http://plania.avannaata.gl/ imaluunniit toqqaannartumik Pilersaarutinut isaavimmiit.