Tryghed og det gode liv

Tryghed er et fundament for læring og udvikling. Qaasuitsup Kommunia har fokus på socialt udsatte og på at skabe gode og trygge rammer for alle kommunens børn i fremtiden og at der er trygge opholdssteder med kvalitet i byens rum.

I Qaasuitsup Kommunia ønsker vi, at alle borgere skal have gode trygge rammer at udfolde sig i.

Men for at kunne vokse og udvikle sig skal fundamentet være i orden. Alle mennesker har brug for, at en række basale livsvilkår er på plads for at kunne trives og udvikle sig.

Vores forfædre har været gode til at tilpasse sig for at kunne overleve i den barske arktiske natur. Konfronteret med omskifteligt vejr og uforudsigelige udfordringer fandt man alligevel ofte ved omhu, omhyggelig forberedelse og snilde en vej ud af problemerne.

Vi skal bruge al den styrke og ’forandringsparathed’, der ligger indgroet i vores kultur og naturinstinkter, konstruktivt i forhold til nogle af de mange udfordringer, vi står overfor i dag.

Vi skal tage udgangspunkt i ressourcer og ikke i problemer. Med mennesket i centrum skal vi have fokus på muligheder og styrker, så vores indsatser er med til at skabe en positiv udvikling og forandring.

Der skal være respekt for den enkeltes livssituation, men vi skal samtidig forlange noget for noget og stille krav til den enkelte.

Vi skal have fokus på børnene og de unge – de er fremtiden, som vi skal bygge vores samfund på. Nogle børn er særligt udsatte og skal have en særlig hjælp og støtte til at komme videre. Vi skal have brudt den negative sociale arv.

I det sociale arbejde har Qaasuitsup Kommunia særligt fokus på helheden og ikke kun det enkelte individ. Skal vores indsatser have nogen effekt, bliver vi nødt til ikke kun udelukkende at se på problemet og det enkelte individ, men også den sammenhæng individet og problemet indgår i.

En tidlig indsats er altafgørende. Vi skal være gode til hurtigst muligt at afhjælpe problemerne inden de når at vokse sig for store.

Gennem en tidlig indsats for de gravide og et godt tværfagligt samarbejde mellem kommune, jordmødre og sundhedsplejersker sikrer vi, at de nye borgere i Qaasuitsup Kommunia får så god en start på tilværelsen som det overhovedet er muligt.

Det er et stort spild af menneskelige og økonomiske ressourcer, når så mange unge overlades til sig selv og driver rundt i byen på må og få om natten. Vi bliver nødt til at se problemet i øjnene og kærligt, men bestemt, invitere de unge ind i mere meningsfulde sammenhænge og fællesskaber. På den måde kan de lære at tage ansvar for sig selv og andre.

I fremtiden skal vi invitere børnene og de unge med til at deltage i processen, når vi udvikler nye projekter med relevans for dem. På den måde vil vi på sigt opnå et langt større engagement og mere ansvarsfølelese blandt børn og unge.

De ældre og gamle er en vigtig ressource for samfundet. De skal ikke isoleres og gemmes væk, men i højere grad indgå i fællesskabet med værdifuld viden og erfaringer. De ældre skal behandles med værdighed. Der skal gøres en forebyggende indsats for, at de ældre efter ønske kan blive længst muligt i eget hjem. Alderdomshjemmene skal udvikles og være af høj kvalitet.