Godkendt - Sektorplaner

  • Godkendte sektorplaner

21.08.2017

Offentlig bekendtgørelse af Sektorplan for Trafik og Sektorplan for Frirum

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 4. juli 2017 godkendt sektorplaner for hhv. Trafik og for Frirum,

Sektorplanen for ”Veje, stier og færdsel” danner et samlet grundlag for fremtidig drift af kommunens veje og stier, samt ønsker om forbedret sikkerhed omkring færdsel i byerne. Der er med sektorplanen udarbejdet kortmateriale for samtlige byer og bygder, med klassificeringer af vejnettet, snerydning og oplag, samt forbindelser mellem sygehus og heliport og asfalteringsønsker.

Sektorplanen ”Friarealer og rekreative aktiviteter” samler materiale fra kommunens byer og bygder relateret til fremtidige udviklings ønsker af frirum og uderum i bostederne og ønsker om forbedrede aktivitets muligheder. Dermed er der med denne sektorplan lavet et samlet overblik og planlægningsgrundlag for den fremtidige udvikling fokuseret på anlæg og planlægning af byrum.

Du har mulighed for, at læse sektorplanerne på kommunens nye planportal på www.qaasuitsup.plania.gl. eller direkte via linket "SEKTORPLANER" i menubjælken oven for.