2.2. Dagtilbud for børn i alderen 0-6 år for børn, personale samt administrativt og teknisk personale