Sundhed og forebyggelse

Sundhed og forebyggelse er et vigtigt emne i kommunens fremtidige satsning på en udvikling af kommunen. Ved at forebygge nu undgår vi at skulle reparere senere.

Livsstilsygdomme som følge af fysisk inaktivitet og usund levevis er for alvor kommet til Nordvestgrønland.

Overvægt eller fedme er et voksende problem både blandt børn og voksne og koster hvert år samfundet dyrt. Fedme har massive menneskelige omkostninger i form af kroniske følgesygdomme som hjertekarsygdomme, sukkersyge og visse former for kræft.

Den forebyggende indsats mod en inaktiv livsstil og kampen mod fedme er en tværfaglig og tværsektoriel opgave, der involverer mange forskellige aktører - både kommunale og private. Der skal løftes i flok, hvis vi vil ændre på de dystre statistikker.

Et godt samarbejde på tværs er simpelthen en forudsætning for at lykkes.

Qaasuitsup Kommunia forstår sundhed som både fysisk, psykisk og socialt velvære. Sundhed er meget mere end fraværet af sygdom.

Sundhed handler også om livskvalitet, at føle fællesskab og mening. Sundhed kan ikke ses isoleret, men må ses i sammenhæng med den enkeltes arv, ressourcer, livsstil, netværk, levevilkår etc.

Livsstil og vaner grundlægges tidligt i barndommen og er svære at ændre sidenhen. Det er derfor vigtigt med en tidlig indsats rettet særligt til børnene og deres forældre som rollemodeller.

Børn og unge har en ret afslappet holdning til risiko og har ofte dårlige sundhedsvaner indenfor tandsundhed, kost, rygning, alkohol, snifning og eksperimentering med hash. Det er nødvendigt med en massiv holdningsbearbejdning af børn og unge.

I den proces skal vi gøre god brug af de tidligere kommuners erfaringer med unge som rollemodeller.

Sundere kost og øget fysisk aktivitet er to væsentlige elementer i kommunens strategi mod stillesiddende livsstil og fedme hos børn og voksne.

Vi skal have fokus på maden vi putter i munden og på, hvordan vi får flere af vores lokale råvarer ud i vores kantiner, kiosker og supermarkeder som sunde alternativer til junkfood, chips, slik og sodavand.

Vi skal samtidig have fokus på at fremme borgernes muligheder for fysisk aktivitet i institutioner, skoler, på arbejdspladser, udendørsarealer etc.

I de større byer skal der være gode rekreative muligheder tæt på boligområder i form af legepladser og aktivitetspladser, hvor man kan lege, spille bold og køre skateboard om sommeren og kælke, skøjte og stå på ski om vinteren.

I bygderne kan en legeplads danne ramme om mange gode timers leg og bevægelse. Der skal være nem tilgængelighed og skabes gode rammer og forhold for fritidsbåde og hundehold i kommunens byer og bygder, idet de er vigtige transportmidler til at kunne komme ud og være aktiv i naturen.

De lokale idrætsforeninger (løbeklubber, skiklubber, fodboldklubber, etc.) spiller en meget vigtig rolle for sundhed og forebyggelse.

Qaasuitsup Kommunia ønsker at støtte op om de mange frivillige borgere, der gør en stor indsats for sundheden i kommunen.

Gennem et øget samarbejde og små events som for eksempel prisuddelinger vil kommunen forsøge at sætte fokus på de mange borgerne og foreningerne, der gør en forskel.