Høring - Sektorplaner

  • Høring af sektorplan

22.12.2016

Forslag til sektorplanerne er godkendt på møde i udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø den 30/06/2015, som planlægningsværktøj til koordinering og prioritering af strategier og indsatser, der løbende skal udmøntes i projekter.

Sektorplanen er i offentlig høring i ti uger fra den 22.12 2016 til den 02.03.2017.

Sektorplanerne skal ses som et værktøj til at samle kommunens strategier og politikker indenfor et område eller tema og konkretisere målsætninger og indsatsområder, som løbende skal udmøntes i projekter.

Sektorplanerne er endvidere tilvejebragt ud fra et ønske fra Selvstyret om mere helhed og sammenhæng på tværs af sektorer, samt for bedre koordinering mellem kommunen og Selvstyret.

Tanken er, at der skal udarbejde en række sektorplaner i kommunen. I første omgang er der arbejdet med byernes frirum og trafik.

Kommunalbestyrelsen vil gerne i dialog med borgere, organisationer og virksomheder om sektorplanen.