Tusarniaaneq - Pilersaarusioriaaseq

  • Pilersaarusioriaaseq akuerisat

21.08.2017

Qaasuitsup Kommuniani 2017-mut Pilersaarusioriaasissaq pillugu pisortatigoortumik nalunaarut

Kommunalbestyrelsip 4.juli 2017 ataatsimiinnermini 2017-mut Pilersaarusioriaasissaq akueraa aalajangiullu-gulu, Qaasuitsup Kommunianut Pilersaarut 2014-2016 nutarteriffigineqasasoq immikkoortut nutarteriffiginerisigut.

Pilerasaarusiornermi iliuusissiaq uppernarsaataavoq, anguniakkanik takorluukkanillu allaaserinniffiusoq kommunep ineriartuutissaanik aammalu tunngaviliisoq kommunep pilersaarutaasa qanoq nutarteriffiginissaannut. Taamaattumik innuttaasutut takussutissinneqassaatit iliuusissiap atuarneratigut kommune qanoq siunnerfilersorsimanersoq.

Kommunep pilersaarutaanik nutarterineq aallartisarneqassaaq 2017-p ukiaani.

2017-mut Pilersaarusioriaasissiaq atuarnissaanut periarfissaqarputit kommunep pilersaarutaanut iserfissiaq nutaaq www.qaasuitsup.plania.gl qupperlugu imaluunniit iserfissiamut ”PILERSAARUSIORIAASEQ” toorlugu.